+48 18 26 77 246 sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl PKO BP S.A. 27 1020 2892 0000 5502 0561 8352

Pobyty z dofinansowaniem PCPR, MOPS

Pobyty z dofinansowaniem PCPR, MOPS

Turnusy rehabilitacyjne dla osób z dofinansowaniem PFRON

Uzdrowisko Rabka S.A. posiada wpis do rejestru organizatorów uprawnionych do organizowania Turnusów Rehabilitacji Nr.OR/12/0008/20 ważny do do dnia 4 września 2026 roku

 - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- z alergią,
- z chorobami przemiany materii,
- z cukrzycą,
- ze schorzeniami laryngologicznymi,
- ze schorzeniami układu oddechowego,
- ze skoliozą,
- z wadami postawy,
- z chorobami reumatycznymi,
- z chorobami układu pokarmowego,
- ze schorzeniami dermatologicznymi,
- ze schorzeniami kręgosłupa,
- z zaburzeniami psycho - ruchowymi (ADHA),
- z upośledzeniem umysłowym,
- z chorobą psychiczną,
- z padaczką,
- z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- z chorobami neurologicznymi,
- z chorobami układu krwiotwórczego,
- z chorobami układu moczowo-płciowego,
- z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- z przewlekłymi chorobami wątroby,
- z przewlekłym zapaleniem trzustki,
- z zaburzeniami głosu i mowy,
- z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich (dla 8 osób).
 Warunkiem przyjęcia na turnus rehabilitacyjny jest posiadanie oświadczenia o dofinansowaniu wydanego przez właściwy PCPR, MOPS.

CENNIK:

https://uzdrowisko-rabka.pl/resources/images/PCPR/cennik_PCPR2023.pdf