+48 18 26 77 246 sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl PKO BP S.A. 27 1020 2892 0000 5502 0561 8352

Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonych w Rabce - Zdroju

7 Styczeń 2021
Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonych w Rabce - Zdroju

Rabka –Zdrój, dnia 07 stycznia 2021 roku

Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonych w Rabce - Zdroju

„UZDROWISKO RABKA” S.A. ul. Orkana 49, 34-700 RABKA - ZDRÓJ wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000068470 działając na podstawie Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Uzdrowisko Rabka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rabce Zdroju z dnia 13.08.2019 roku w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych spółki ujętej w protokole notarialnym REP A 53312/2019, niniejszym;

Ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości.

Prowadzącym przetarg jest Spółka „Uzdrowisko Rabka” S.A.

 Przedmiotem przetargu  jest:

  1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Rabce-Zdroju przy ulicy Pasiecznej nr 4 obejmującej działkę nr 4671/2 o powierzchni 0,6069 ha, wraz z prawem własności znajdujących się na tej działce budynków, budowli i urządzeń budynek sanatoryjny pod nazwą „Leśny Ludek” o powierzchni zabudowy 505,5   m²o powierzchni użytkowej 1.425,22 m² i kubaturze 6.190,0 m³,    tj.     - budynek gospodarczo-garażowy o kubaturze 368,0 m³, - lodownia- obiekt murowany, parterowy o kubaturze 250,0 m³, - placu manewrowo-parkingowego z kostki betonowej - ogrodzenia trwałego terenu,

  1. Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 4671/3 o powierzchni 0,9163 ha położonej w Rabce-Zdroju przy ulicy Pasiecznej obok numeru 4.

  1. Prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej numer 4671/1 o powierzchni 0,0446 ha stanowiącej drogę położonej w Rabce-Zdroju przy ulicy Pasiecznej obok numeru 4.

dla których Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej prowadzi księgę wieczystą KW o numerze NS2L/00024478/9 – za cenę  wywoławczą brutto  2 796 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100 brutto), (sprzedaż zwolniona z VAT).         

Przetarg czegóły oferty.pdf

Ostatnie wpisy

29 Listopad 2021
„Uzdrowisko Rabka" S. A. poszukuje lekarzy:
„Uzdrowisko Rabka" S. A. poszukuje lekarzy:
specjalistów chorób wewnętrznych
specjalistów w dziedzinie kardiologii
Oferowane…
więcej
31 Sierpień 2021
Rozpoczęcie programu: Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa Małopolskiego

W drugiej połowie  sierpnia odbyła się uroczysta inauguracja realizowanego przez Uzdrowisko Rabka S.A  po raz kolejny programu: "…

więcej
28 Czerwiec 2021
Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego w 2021r.
więcej