Rehabilitacja Uzdrowiskowa Ambulatoryjna

Rehabilitacja Uzdrowiskowa Ambulatoryjna
  • h
  • h

 

  • L
  • H
  • f
  • f
  • f
  • f
  • g

* Nie wymaga stałego pobytu pacjenta w sanatorium,szpitalu.

*Jest bezpłatna dla ubezpieczonego .

*Jest realizowana w Zakładzie Przyrodoleczniczym ul.Orkana 49,Rabka Zdrój.

*Skierowanie do Zakładu Przyrodoleczniczego wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista.

*W przypadku uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego ,ubezpieczony współdecyduje o wyborze uzdrowiska , spośród tych z którymi zostały podpisane umowy.

 *W/w skierowanie wysyłane jest do odpowiedniego oddziału NFZ , który je potwierdza.

*Pacjenci będący z poza Rabki i okolic,korzystający z rehabilitacji ambulatoryjnej sami zapewniają sobie miejsce zakwaterowania i wyżywienia .

*Rehabilitacja ambulatoryjna uzdrowiskowa trwa od 6-18 dni zabiegowych.

*Zabiegi realizowane są od poniedziałku do soboty.

*NFZ zapewnia wizyty lekarskie w Przychodni Uzdrowiskowej oraz zabiegi fizjoterapeutyczne przez 6 dni zabiegowych w tygodniu zleconych przez lekarza balneologa w Zakładzie Przyrodoleczniczym.

*Zakład Przyrodoleczniczy dysponuje wykwalifikowaną kadrą medyczną oraz bardzo dobrą bazą zabiegową.

*Poniżej link do pobraniwa wzoru skierowania.

http://uzdrowisko-rabka.pl/resources/images/lecznictwo/Skieroanie_na_leczenie_uzdrowisk.pdf