Pobyty z dofinansowaniem PCPR, MOPS

Pobyty z dofinansowaniem PCPR, MOPS

Turnusy rehabilitacyjne dla osób z dofinansowaniem PFRON

Uzdrowisko Rabka S.A. posiada wpis do rejestru organizatorów uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych nr: OR/12/0009/17 ważny do 02.09.2020.

 - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- z alergią,
- z chorobami przemiany materii,
- z cukrzycą,
- ze schorzeniami laryngologicznymi,
- ze schorzeniami układu oddechowego,
- ze skoliozą,
- z wadami postawy,
- z chorobami reumatycznymi,
- z chorobami układu pokarmowego,
- ze schorzeniami dermatologicznymi,
- ze schorzeniami kręgosłupa,
- z zaburzeniami psycho - ruchowymi (ADHA),
- z dysfunkcją narządu słuchu,
- z upośledzeniem umysłowym,
- z chorobą psychiczną,
- z padaczką,
- z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- z chorobami neurologicznymi,
- z chorobami układu krwiotwórczego,
- z chorobami układu moczowo-płciowego,
- z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- z przewlekłymi chorobami wątroby,
- z przewlekłym zapaleniem trzustki,
- z zaburzeniami głosu i mowy,
- z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich (dla 8 osób).
 Warunkiem przyjęcia na turnus rehabilitacyjny jest posiadanie oświadczenia o dofinansowaniu wydanego przez właściwy PCPR, MOPS.

Terminy turnusów:

05.07.2020r. - 19.07.2020r.

21.10.2020r. - 04.11.2020r.

http://uzdrowisko-rabka.pl/resources/images/Cennik.pdf

Kontakt:

Biuro Obsługi Klienta Medycznego (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00)

tel. +48 18 26 76 276

e-mail: biuro-uslug@uzdrowisko-rabka.pl

Willa "Świt", ul. Brzozowa 1
kontakt:
tel. +48 18 26 76 663, e-mail: swit@uzdrowisko-rabka.pl