Oferta turnusów z dofinansowaniem PCPR, MOPS

Oferta turnusów z dofinansowaniem PCPR, MOPS

POBYTY DOFINANSOWANE PRZEZ PFRON

 • l
 • l
 • l
 • l
 • l
 • l
 • k
 • k
 • l
 • l
 • Turnusy rehabilitacyjne dla osób z dofinansowaniem PFRON

Uzdrowisko Rabka S.A. posiada wpis do rejestru organizatorów uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych nr: OR/12/0009/17 ważny do 02.09.2020.

- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- z alergią,
- z chorobami przemiany materii,
- z cukrzycą,
- ze schorzeniami laryngologicznymi,
- ze schorzeniami układu oddechowego,
- ze skoliozą,
- z wadami postawy,
- z chorobami reumatycznymi,
- z chorobami układu pokarmowego,
- ze schorzeniami dermatologicznymi,
- ze schorzeniami kręgosłupa,
- z zaburzeniami psycho - ruchowymi (ADHA),
- z dysfunkcją narządu słuchu,
- z upośledzeniem umysłowym,
- z chorobą psychiczną,
- z padaczką,
- z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- z chorobami neurologicznymi,
- z chorobami układu krwiotwórczego,
- z chorobami układu moczowo-płciowego,
- z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- z przewlekłymi chorobami wątroby,
- z przewlekłym zapaleniem trzustki,
- z zaburzeniami głosu i mowy,
- z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich (dla 8 osób).
 
Warunkiem przyjęcia na turnus rehabilitacyjny jest posiadanie oświadczenia o dofinansowaniu wydanego przez właściwy PCPR, MOPS.

Informacji na temat terminów przyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, wyboru ośrodka i rezerwacji miejsc zasięgnąć można w Biurze Obsługi Klienta Medycznego: tel: +48 18 26 76 276