Zapraszamy do zwiedzania Rabki i okolic z przewodnikiem

3 Lipiec 2020
Zapraszamy do zwiedzania Rabki i okolic z przewodnikiem

 1. Celem akcji „Rabka z przewodnikiem”jest:

 1. przybliżenie odwiedzającym i wczasowiczom walorów krajobrazowych, historycznych, kulturowych, uzdrowiskowych Rabki i jej okolic,

 2. popularyzacja turystyki pieszej,

 3. integracja osób z różnych środowisk wokół turystyki,

 4. pobudzanie do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

 1. Zasady uczestnictwa
  Akcja „Rabka z przewodnikiem” ma charakter niekomercyjny. Jest prowadzona nieodpłatnie i przeznaczona dla:

 1. osób indywidualnych, grup zorganizowanych, dzieci pod opieką osób dorosłych, które chcą poznawać walory turystyczne Rabki i jej najbliższych okolic,
 2. lubiących grupowe piesze wędrówki,
 3. chcących poznawać przyrodę i ją szanować,
 4. przestrzegających zasad kultury na szlaku,
 5. chętnych do wzajemnego poznawania się,
 6. przestrzegających zasad bezpieczeństwa podczas wędrówek pieszych.

 1. Przebieg akcji
 1. Terminy i trasy wycieczek zostaną upowszechnione w formie informacji umieszczonych na tablicach ogłoszeń PTTK i Urzędu Miejskiego oraz na stronach internetowych organizatorów.
 2. Trasa wycieczki może ulec zmianie ze względu na stan i charakter grupy oraz warunki pogodowe.
 3. Uczestnicy spotykają się w podanych w ogłoszeniach terminach i miejscach bez względu na pogodę
 4. Uczestnicy powinni zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (obuwie turystyczne, odpowiednie ubranie, wodę, prowiant)

 5. Każdy uczestnik lub grupa osób biorąca udział w Akcji „Rabka z przewodnikiem” czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podporządkowania się na trasie poleceniom Przewodnika.
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki oraz szkody powstałe nie z winy organizatora.
 8. Każdy uczestnik wycieczki winien być indywidualnie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Członkowie PTTK z opłaconą składką za rok 2018 są ubezpieczeni zbiorowo przez ZG PTTK.
 9. W razie potrzeby należy kontaktować się z Grupą Podhalańską GOPR w Rabce-Zdroju pod numerem telefonu: 18-267-68-80 lub 985.

Ostatnie wpisy

9 Lipiec 2020
Uzdrowisko Rabka S.A główny sponsor konkursu literackiego "Zwyrtała "

Laureatką konkursu Zwyrtała na najlepszy pomysł promujący czytanie została Kinga Lanc z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Floriana…

więcej
31 Marzec 2020
Zarządzenie 08/2020 Prezesa Zarządu Spółki

dotyczące przestoju w działalności Spółki

Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki.pdf

więcej
26 Marzec 2020
Ogłoszono stan epidemii na terenie kraju

„Uzdrowiska Rabka” S.A. informuje o zawieszeniu działalności do odwołania w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie kraju.

 …

więcej