Ujęcie „Rabka IG – 2”

7 Wrzesień 2017
Ujęcie „Rabka IG – 2”

RABCZAŃSKIE BOGACTWO BIJĄCE Z GŁĘBI ZIEMI

Z cyklu „Rabczańskie Ujęcia” ujęcie wody leczniczej „Rabka IG – 2”

3 razy NAJ tymi słowami można określić znajdujące się na terenie Rabki – Zdroju ujęcie wody leczniczej Rabka IG – 2, NAJzasobniejsze, NAJgłębsze, NAJmłodsze, odwiercone w trudnych dla Polski czasach.

Projekt na wykonanie otworu został opracowany już w 1976 r. w celu powiększenia zasobów eksploatacyjnych wód leczniczych w celu pokrycia deficytu związanego w dużym zapotrzebowaniem na surowiec balneologiczny. Zgodnie z projektem planowano odwiercenie otworu na głębokość około 2000 m. Długo zastanawiano się nad lokalizacją wiercenia, ostatecznie ujęcie wykonano na południowym stoku Góry Bania w rejonie ulicy Słonecznej.

Na terenie Rabki nigdy nie udało się odwiercić otworu na głębokość 2000 m, próba wiercenia otworu „Rabka IG – 1” zakończyła się na głębokości 967 m ze względów technicznych. Otwór Rabka IG – 2 również nie został dowiercony do planowanej głębokości 2000 m. Prace wiertnicze rozpoczęto w roku 1980 r. w związku z bardzo ciężką sytuacją gospodarczą kraju, nikt nie chciał podjąć się wykonania odwiertu, ze względu na niedostępność specjalistycznego sprzętu. Ostatecznie jako wykonawce wyłoniono Przedsiębiorstwo Poszukiwań Nafty i Gazu w Krakowie. Po 8 miesiącach wiercenia w trudnych warunkach geologicznych - zaburzenia tektoniczne, silne objawy gazowe, dopływy wód złożowych, ogromnych występujących w kraju trudnościach związane ze sprzętem wiertniczym, brakiem odpowiednich materiałów do płuczek wiertniczych, po nawierceniu zasobniejszego poziomu wód mineralnych o temperaturze 28 oC, nie mając zapewnienia wykonawcy wiercenia o możliwości dowiercenia do planowanej głębokości zdecydowano zakończyć wiercenie na 1215 m. Ujęciu nadano nazwę „Rabka IG - 2” od miejscowości w której wiercono Rabka, IG – od Instytutu Geologicznego który projektował odwiert, natomiast 2 ze względu że był to drugi odwiert zaprojektowany na terenie Rabki przez Instytut Geologiczny. Po zakończeniu wiercenia otwór zagłowiczono i pozostawiono jako niezagospodarowany przez 27 lat.

W roku 2008 zagospodarowano ujęcie i włączono do eksploatacji. Wymieniona została głowica eksploatacyjna oraz dołączony separator gazu. Od tego momentu ujęcie „Rabka IG – 2” stanowi podstawowe ujęcie wody leczniczej. Zasadniczym elementem instalacji jest ujęcie głowicą eksploatacyjną samowypływu wody leczniczej, która następnie kierowana jest do separatora gazu, w celu oddzielenia metanu towarzyszącemu solance. Po pokonaniu separatora i oddzieleniu jej od gazu spływa grawitacyjnie siecią rurociągów do zbiornika głównego magazynującego znajdującego się przy Zakładzie Przyrodoleczniczym.

Solanka z ujęcia „Rabka IG – 2 to mineralna woda lecznicza, swoista. Suma rozpuszczonych składników stałych waha się od 23,9 g/dm3 do 24,1 g/dm3. Woda lecznicza z ujęcia „Rabka IG - 2” jest butelkowana pod nazwą „Termalna Rabczańska Solanka”. Od kilku lat jest wykorzystywana nie tylko do leczenia, ale i upiększania – na jej bazie produkowane są naturalne kosmetyki.

Sklep internetowy:
www.sklep.uzdrowisko-rabka.pl

Mariusz Zając
Uzdrowiskowy Zakład Górniczy Rabka - Zdrój

Ostatnie wpisy

12 Wrzesień 2018
Poszukujemy lekarzy specjalistów

Uzdrowisko Rabka” S.A poszukuje lekarzy specjalistów w zakresie:

- kardiologii,

- rehabilitacji medycznej

- chorób wewnętrznych.

więcej
8 Sierpień 2018
KONKURS DLA UCZESTNIKÓW ŚWIĘTA RABCZAŃSKIEJ SOLANKI

                                                                                                    Rabka –Zdrój, dnia 02.08.2018…

więcej
31 Lipiec 2018
Program Rabczańska Solanka 11-12 sierpnia 2018r.


 

11.08.2018roku Sobota

Miejsce: Zakład Przyrodoleczniczy, ul. Orkana 49

08:30 - Gimnastyka pod Tężnią Solankową /Al. Jordana…

więcej