Konkurs na Facebooku z okazji Dnia Matki

9 Maj 2018
Konkurs na Facebooku z okazji Dnia Matki

Niedługo Dzień Matki z tej okazji czas na nowy konkurs. Opublikuj na facebooku pod postem konkursowym swoje oryginalne zdjęcie z mamą i wygraj zestaw kosmetyków o wartości 171,97zł

Zestaw zawiera:

- masło do ciała Lemon Grass 200 ml

- peeling do ciała Lemon Grass 200 ml

- suchy olejek do ciała Lemon Grass 100ml

- mydło kostka do masażu w kostce Lemon Grass 130 g

- eliksir do ciała Lemon Grass 250ml

Konkurs trwa w dniach od wtorku 09 maja 2018 r. do niedzieli 20 maja 2018 r. do godz. 23:59.


 

Regulamin Konkursu:

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs” i jest dalej zwany: „Konkursem”. Organizatorem konkursu jest Uzdrowisko Rabka S A, ul. Orkana 79, 34-700 Rabka-Zdrój. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/RabczanskieSolanki/ w dniach od wtorku 09 maja 2018 r. do niedzieli 20 maja 2018 r. do godz. 23:59.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem konkursu („ Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która jest osobą pełnoletnią, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest Fanem profilu strony „Rabczańskie Solanki ” na Facebooku. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na Facebook-owym profilu strony i tym samym zyskała status Fana, nie jest pracownikiem firmy „Uzdrowisko Rabka S A” zaakceptowała niniejszy Regulamin

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt.
Przedmiotem konkursu jest opublikowanie zdjęcia z mamą pod postem konkursowym. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Zwycięzca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem portalu społecznościowego (§ 1) w przeciągu dwóch dni od zakończenia Konkursu. Dane zwycięzcy zostaną opublikowane na portalu społecznościowym (www.facebook.com/Rabczanskiesolanki ).

§ 4 PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs trwa w dniach od wtorku 09 maja 2018 r. do niedzieli 20 maja 2018 r. do godz. 23:59.

§ 5 NAGRODY I WYBÓR ZWYCIĘZCY

Nagrodą w Konkursie jest zestaw kosmetyków z serii Lemon Grass o zapachu zielonej trawy, który zawiera: masło do ciała Lemon Grass 200 ml, peeling do ciała Lemon Grass 200 ml, suchy olejek do ciała Lemon Grass 100ml, mydło kostka do masażu w kostce Lemon Gras 130 g, eliksir do ciała 250ml Lemon Grass. Nagrodę otrzyma osoba, której zdjęcie zostanie wybrane przez jury Konkursu. Warunkiem odebrania nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych tj.; imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego i adresu, niezbędnych do przekazania nagrody. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy Konkursu na koszt firmy na adres wskazany przez zwycięzcę Konkursu, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez zwycięzcę Konkursu.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie (www.facebook.com/Rabczanskiesolanki ). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Jednocześnie Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg.

 

Ostatnie wpisy

29 Wrzesień 2019
Uzdrowisko Rabka S.A. na Małopolskich dniach profilaktyki i zdrowia

Małopolskie Dni Profilaktyki i Zdrowia to akcja, której celem jest upowszechnienie profilaktyki wśród mieszkańców, a także zmiana…

więcej
11 Wrzesień 2019
Pilne!

"Uzdrowisko Rabka" S.A. poszukuje lekarzy do Szpitala Kardiologicznego przy Al. Jordana 2.

Dyżury w dzień powszedni od 14:35 do 7:00…

więcej
1 Wrzesień 2019
Inauguracja programu:" Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego"

Dnia 19 sierpnia br. odbyła się uroczysta inauguracja realizowanego przez nasze Uzdrowisko Rabka S.A programu „Zapobieganie nadwadze i…

więcej