KONKURS DLA UCZESTNIKÓW ŚWIĘTA RABCZAŃSKIEJ SOLANKI

8 Sierpień 2018
KONKURS DLA UCZESTNIKÓW ŚWIĘTA RABCZAŃSKIEJ SOLANKI

                                                                                                    Rabka –Zdrój, dnia 02.08.2018 roku

Regulamin Konkursu Solankowego 2018

„Solankowe Źródła”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „ Solankowe źródła”.

2. Organizatorem konkursu jest Uzdrowisko Rabka S.A. z siedzibą przy ul. Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój, wpisana do Rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038470; NIP 7350008661; REGON 491971074.

3. Konkurs w ramach imprezy „Święto Rabczańskiej Solanki” będzie prowadzony na terenie obiektów Uzdrowiska Rabka S.A. tj. : Zakład przyrodoleczniczy ul. Orkana 49, (w tym również kiosk handlowy przy deptaku koło fontanny ze słoniami), Uzdrowiskowy Szpital Dziecięcy „Olszówka” ul. Słowackiego 8, Rabczański Zdrój - Medical SPA ul. Roztoki 7, Sanatorium Jagiellonka ul. Brzozowa 6, Willa Świt ul. Brzozowa 1,Szpital Kardiologiczny Al. Jordana 2, Kawiarnia Przy Tężni w Parku Jordana, Leśne Wzgórze ul. Pasieczna 4.

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.08.2018roku a kończy w dniu 12 sierpnia 2018 r. o godz.: 15:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na terenie ogrodu Szpitala Kardiologicznego Al. Jordana 2,  poprzez losowanie zwycięzców spośród wszystkich kuponów konkursowych  dnia 12.08.2018r o godz. 18:00.

5. Poprawnie wypełnione kupony należy wrzucać do specjalnie do tego przeznaczonych urn odpowiednio oznakowanych, znajdujących się na terenie obiektów Uzdrowiska Rabka S.A. do dnia 12 sierpnia 2018 r do godziny 15:00.

§2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

  • Konkurs - przygotowany przez Organizatora konkurs, mający na celu promowanie produktów i usług Uzdrowiska Rabka na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
  • Uczestnik konkursu - pełnoletnia osoba fizyczna, która akceptuje niniejszy Regulamin;
  • Karta konkursowa – karta, którą wypełnia Uczestnik Konkursu, podając swoje dane kontaktowe oraz nazwę jednego ze źródeł solankowych.
  • Pytanie konkursowe – dotyczy podania nazwy jednego ze źródeł solankowych na terenie Rabki-Zdrój.
  • Losowanie nagród – losowanie spośród wszystkich prawidłowo wypełnionych Kart Promocyjnych.

§3

UCZESTNICY KONKURSU

1. Do konkursu można przystąpić kilkakrotnie.

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją regulaminu przez Uczestnika. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w niniejszym konkursie.

§4

1. Aby wziąć udział w konkursie  pełnoletni uczestnik powinien w okresie, o którym mowa w §1 pkt. 4. zakupić dowolny produkt lub usługę, które można uzyskać w każdym punkcie sprzedażowym Uzdrowiska Rabka S.A. na terenie Rabki-Zdrój o wartości co najmniej 1 zł, wypełnić poprawnie kupon podając wymaganą nazwę co najmniej jednego źródła solankowego, swoje imię i nazwisko, opcjonalnie numer telefonu, wyrazić niezbędną do wzięcia udziału w konkursie zgodę na wykorzystanie wizerunku w zakresie publicznego wyczytania nazwiska w trakcie losowania nagród  oraz wrzucić kupon do urny mieszcząc się w ramach czasowych konkursu o którym mowa w § 1 niniejszego regulaminu .

2. Zakup, o którym mowa w pkt.1 powyżej . uprawnia do pobrania tylko jednego kuponu przez uczestnika.

3. Kupon nie trzeba potwierdzać paragonem ani żadnym innym dowodem zakupu produktu lub usługi. Kupon nie będzie wydawany bez dokonania zakupu, o którym mowa w §4 pkt.1.

4. Uczestnik zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku w zakresie publicznego wyczytania nazwiska w trakcie losowania nagród, odpowiedzieć na pytanie konkursowe oraz podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko na Karcie Konkursowej. Kupon nie zawierający wszystkich powyższych danych będzie kuponem nieważnym.

5. Dwudziestu siedmiu zwycięzców zostanie wybranych w procesie losowania. Nagrody dla poszczególnych zwycięzców będą przydzielone według kolejności wskazanej w §5 pkt.1.

6. Dana osoba może zostać wylosowana tylko raz.

7. W przypadku braku obecności osoby, która została wylosowana, losowanie jest kontynuowane, aż do wybrania osoby obecnej na losowaniu. Osoba wylosowana a nieobecna na losowaniu traci uprawnienia do nagrody. Nagrody są wręczane podczas trwania losowania przez przedstawicieli Uzdrowiska Rabka S.A.

8 . Organizator oświadcza, że nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego oraz Kodeksu Cywilnego tj. art. 919-912.

§5

NAGRODY

1/ Voucher dla jednej osoby na dwudniowy pobyt w Rabczańskim Zdroju Medical Spa ul. Roztoki 7 z jednym noclegiem oraz  wyżywieniem - nagroda w 1 w losowaniu.

2/ Voucher dla dwóch osób na trzydniowy pobyt w Willi Świt ul. Brzozowa 1  z wyżywieniem, dwoma noclegami oraz z zabiegami – nagroda w 2 losowaniu.

- 1x inhalacje indywidualne

- 1x seans w jaskini solnej

– nagroda w 2 losowaniu.

3/ Kosz Piknikowy o wartości  400 zł - nagroda 3 w losowaniu

4/  Zestaw rabczańskich kosmetyków solankowych o łącznej wartości 100zł do wykorzystania w sklepie firmowym przy ul Orkana 49 (Zakład Przyrodoleczniczy), voucher obejmuje tylko rabczańskie kosmetyki solankowe, wszystkich serii– nagroda w 4 losowaniu.

5/ Voucher na zabiegi lecznicze i SPA o wartości 100zł dla jednej osoby w Zakładzie Przyrodoleczniczym, ul Orkana 49 – nagroda w 5 losowaniu.

6/ Trzy zestawy kosmetyków solankowych, każdy o wartości 50zł – nagroda w 6,7,8 losowaniu.

9/  Bon na zakupy w Intermache  w kwocie 50zł

10/ Voucher na konsultację u chirurga naczyniowego firmy Chiramed

11/ Voucherna konsultację u lekarza medycyny estetycznej firmy Chiramed

12/ Voucher na konsutację konsultację u lekarza medycyny estetycznej (medycyna estetyczna przeciwstarzeniowa) firma Chiramed

13/Karta upominkowa -gabinet podologiczny bon o wartosci 100zł

14/Karta upominkowa -gabinet podologiczny bon o wartosci 100zł

15/Inhalator firmy "Sanita"

16/Dziesięć Rabczańskich Solanek – kolejne losowania./16,17,18,19,20/

 §6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w terminie do do 31.08.2018roku roku na adres Organizatora: Uzdrowisko Rabka S.A., ul. Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój, z dopiskiem na kopercie Konkurs Solankowy „Solankowe źródła”. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Decyduje data wpływu do Uzdrowiska Rabka S.A. ul. Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Nagrody do których uczestnicy utracili prawa z przyczyn wskazanych w niniejszym regulaminie pozostają w  dyspozycji Organizatora.

2. Niniejszy regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, jego punktach sprzedażowych oraz na stronie internetowej www.uzdrowisko-rabka.pl

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika z treścią Regulaminu i akceptacją jego postanowień.

4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO).

     Zgodnie z art. 13 RODO, informuje się, że:

     Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Rabka S.A. z siedzibą przy ul. Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój, wpisane do Rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038470; NIP 7350008661; REGON 491971074.

     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości skontaktowania się z wylosowaną osobą obecną podczas losowania celem wręczenia nagród.

     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO

     Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

     Pani/Pana dane przechowywane będą do momentu ustania ich przydatności, tj. wyłonienia wszystkich zwycięzców konkursu.

5.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia zgodnie z punktem 2 powyżej.

Ostatnie wpisy

21 Styczeń 2020
Dzień dziadka i babci

Serdecznie zapraszamy kochanych dziadków i babcie w dniu 21.01 oraz 22.01 do Kawiarni "Przy Tężni" oraz kawiarni "Koncertowa" .Kup kawkę…

więcej
20 Styczeń 2020
Zajęcia Aqua Fitness -zapraszamy!

Zajęcia w każdy wtorek , środę, piątek  o godz. 17:30-18.30 Tylko 15,00 zł /1h

Zapisy i info tel.  728428789, 

Serdecznie…

więcej
10 Grudzień 2019
Podsumowanie

W dniu 9 grudnia br. w Uzdrowiskowym Szpitalu Dziecięcym „Olszówka” w Rabce -Zdroju odbyło się uroczyste zamknięcie i podsumowania…

więcej